2016 Yılı İl Dışı Taban Puanlar Açıklanmalıdır

  • 02.05.2017 19:00
  • 1277 Okuma
  • 6 Yorum

2017 yılı il dışı atama takviminin mayıs ayı içerisinde açıklanması beklenmektedir. Öğretmenler her yıl bir önceki yılın il dışı atanma hizmet puanını göz önünde bulundurarak, tayin istemektedirler.

img

Milli Eğitim Bakanlığı önceki yıllarda il dışı atanma sonuçlarına göre oluşan taban puanlarını yayınlamıştır. Ancak 2016 yılı il dışı taban puanlar açıklanmamış olup, Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Milli Eğitim Bakanlığından taban puanların açıklanmasını talep ettik.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

Sayı: 599-17/4637 Tarih:02/05/2017

Konu: 2016 Yılı İl Dışı Taban Puanlar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne

Acil ve Sürelidir


İlgi: a) 17/05/2015 Tarih ve 29329 Sayılı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Bilindiği üzere; her yıl mayıs ayı içerisinde öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi yayınlanmaktadır. Öğretmenler bu takvim sürecinde, meslek hayatlarını devam ettirebilmek, işinden verim alabilmek, değişen ve farklılaşan koşullarına göre iller arası tayin istemektedirler. Doğal bir iş hakkı olarak, öğretmenlerin bundan üst seviyede yararlanması hepimizin dileğidir.

Bakanlığınız önceki iller arası atama süreçlerinden önce, süreçte veya süreç sonunda, atamalar sonucunda oluşan bir önceki yılın taban puanlarını yayınlamaktaydı. Ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen 2016 yılı il dışı taban puanları yayınlanmamış, binlerce öğretmenin kafası bu durumla meşgul olmuştur. Öğretmenlerin durum üzerinde fikir yürütebilmesi, geleceklerini şartlara uygun olarak belirleyebilmeleri ve şeffaf, hakkaniyet içerisinde, norm kadroların uygunluğuna göre iller arası tayin isteyebilmesi, için, 2016 yılı il dışı taban puanlarının yayınlanması büyük önem taşımaktadır.

Gereğini arz ederiz.

Kaynak